Besøg vores aktive museum

Et aktivt museum, der skildrer tørvegravningens og mosebrugets historie.

Mosebrugsmuseets hovedopgaver er at indsamle og renovere ting, der har tilknytning til tørvegravning og produktion af spagnum.

Museet udstiller redskaber, maskiner m.m. til tørvegravningen. Museet rummer også modeller af forskellige typer mose.

Udendørs findes et ælteværk, der ælter tørvemassen, inden massen hældes i rammer og formes til tørv.

Under krigen 1914-18 var det umuligt at importere kul, og efterspørgslen efter dansk brændsel steg. Foregangsmanden Johs. F. la Cour fra Pindstrup Mosebrug købte på den tid Fuglsø Mose og Horsemose og gjorde tørvegravningen til en industri.

I 1917 blev den første produktionshal i Stenvad bygget. I alt 7 km smalsporsbane blev lagt ud til moserne, og tørven blev kørt fra mosen til Stenvad på tipvogne. Dansk tørveproduktion havde i 1900-tallet to storhedsperioder, der faldt sammen med de to verdenskrige.

Fra 1950-erne og frem til 1992 var hovedproduktet sphagnum til blandt andet strøelse og gartnerjord.

1992 afsluttede Pindstrup Mosebrug alle aktiviteter i Stenvad, og Nørre Djurs Kommune købte produktionshallen og de omliggende seks tønder land, som nu er ramme om Stenvad Mosebrugsmuseum.

Der er lavet en video af Kjeld Jensen om et besøg på Stenvad Mosebrugscenter – Se videoen her: https://vimeo.com/217209617

Udstillingsfaciliteter

På Mosebrugscenteret er der selve Cafeén, hvor 8 skillevægge evt. kan stå frit i rummet og således dele det lidt op i mindre rum

Besøg vores aktive museum

Mosefolket er en seniorgruppe som startede med at mødes i 2001 på opfordring fra Stenvad Mosebrugscenter, der manglede frivillige hænder.

Senere i 2002 blev foreningen Mosefolket en realitet med tilhørssted på Centeret.

Gruppen mødes på tirsdage og har gang i forskellige aktiviteter.

Kvinderne fra Mosefolket har hjulpet med at væve det store egnstæppe og de små vægtæpper, som hænger i museet. Lokomotiverne som trækker turister ud i mosen, er istandsat med hjælp af mændene fra Mosefolket

Mosefolket fremstiller ting som sælges på julemarkedet og i receptionen på Centeret.

Man er velkommen til at komme forbi Mosefolket tirsdag eftermiddag, og få en snak med dem – der er også mulighed for at blive medlem.