Museum

Et aktivt museum, der skildrer tørvegravningens og mosebrugets historie. Mosebrugsmuseets hovedopgaver er at indsamle og renovere ting, der har tilknytning til tørvegravning og produktion af spagnum.Museet udstiller redskaber, maskiner m.m. til tørvegravningen. Museet rummer også modeller af forskellige typer mose. Udendørs findes et ælteværk, der ælter tørvemassen, inden massen hældes i rammer og formes til tørv. Under krigen 1914-18 var det umuligt at importere kul, og efterspørgslen efter dansk brændsel steg. Foregangsmanden Johs. F. la Cour fra Pindstrup Mosebrug købte på den tid Fuglsø Mose og Horsemosen og gjorde tørvegravningen til en industri. I 1917 blev den første produktionshal i Stenvad bygget. I alt 7 km smalsporsbane blev lagt ud til moserne, og tørven blev kørt fra mosen til Stenvad på tipvogne. Dansk tørveproduktion havde i 1900-tallet to storhedsperioder, der faldt sammen med de to verdenskrige. Fra 1950-erne og frem til 1992 var hovedproduktet sphagnum til blandt andet strøelse og gartnerjord. 1992 afsluttede Pindstrup Mosebrug alle aktiviteter i Stenvad, og Nørre Djurs Kommune købte produktionshallen og de omliggende seks tønder land, som nu er ramme om Stenvad Mosebrugsmuseum.

Der er lukket for kommentarer.